ابزار کاربر

ابزار سایت


about

سامانه پردازش سریع خیام

سامانه پردازش سریع خیام شامل مجموعه ای از منابع محاسباتی است که اعضای هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی با یکدیگر به اشتراک گذاشته اند. این مجموعه در حال حاضر شامل ۵ ند و ۴۰ هسته ی پردازشگر است و به زودی گسترش می یابد.

 
 ╔═════════════════════════════════════════════════════╗ 
 ║ Welcome to                     ║ 
 ║    _ _                     ║ 
 ║   | |/ / |                    ║ 
 ║   | ' /| |__  __ _ _  _ __ _ _ __ ___     ║ 
 ║   | < | '_ \ / _' | | | |/ _' | '_ ' _ \    ║ 
 ║   | . \| | | | (_| | |_| | (_| | | | | | |    ║ 
 ║   |_|\_\_| |_|\__,_|\__, |\__,_|_| |_| |_|    ║ 
 ║             __/ |            ║ 
 ║            |___/   HPC Cluster    ║ 
 ║                  Physics Department║ 
 ╚═════════════════════════════════════════════════════╝ 
   
 

ویکی

این ویکی راهنمای استفاده از سامانه خیام است. شما می توانید پس از ثبت نام در این سایت مستقیما با ویرایش یا افزودن/کاستن محتوا به ارتقای این ویکی کمک کنید. ویرایش ویکی بسیار ساده و سرراست است. کافی است برای آموختن روش نگارش و ویرایش ویکی صفحه ی قوانین نگارشی را ببینید و در این زمین بازی تمرین کنید.

رهیافت محاسباتی در فیزیک

با افزایش چشمگیر سرعت و ظرفیت پردازش کامپیوترها، امروزه رهیافت محاسباتی در کنار دو رهیافت قدیمی تر یعنی رهیافتهای تجربی و نظری سهم قابل ملاحظه ای در پیشرفت علم و فن آوری یافته است. فیزیک محاسباتی آمیزه ای علمی در فصل مشترک فیزیک، ریاضیات کاربردی و علوم کامپیوتر است. لذا افزون بر تخصص در فیزیک، مهارتهای برنامه نویسی و ریاضیات کاربردی لازمه کار پژوهشگران این حوزه است.

گروههای مختلف پژوهشی در دانشکده فیزیک از این سامانه برای انجام محاسبات عددی سنگین و شبیه سازی ها استفاده می کنند؛ از جمله:

 • تحلیل حجم انبوه داده ها کیهانی بر عهده ی پژوهشگران کیهان شناسی محاسباتی قرار دارد. گروه کیهان شناسی محاسباتی دانشکده فیزیک در این حوزه فعالیت می کند.
 • دسته ی عمده ای از فعالیت های پژوهشی در گروه نانوفیزیک محاسباتی دانشکده فیزیک معطوف به توسعه و پیاده سازی روشها و الگوریتم های کارا برای عملی کردن نظریه های مدرن فیزیک ماده چگال است. دسته ی دیگری از پژوهشگران این حوزه با به کار بستن روشهای محاسباتی مذکور به حل عددی و مطالعه مسایل فیزیک می پردازند.
 • گروه پلاسما برای شبیه سازی های ذره در جعبه
 • گروه سامانه های پیچیده برای مدلسازی شبکه ها
about.txt · آخرین ویرایش: 2017/07/19 23:35 توسط admin